ITPFacebookLikeBox

Lomituspalvelut sijoittuvat Elimäelle

Kuoppamaki_Sami_01
Maaseutulautakunnan pj. Sami Kuoppamäki

Elimäen lähes tyhjilleen jäänyt kunnantalo saa vihdon arvoistansa käyttöä. Kouvolan maaseutulautakunta on kokouksessaan 18.8. yksimielisesti päättänyt sijoittaa laajenevan lomituspalvelualueen hallintohenkilöstön Elimäelle. Kouvolan kaupunki järjestää vuoden 2010 alusta lukien lomituspalvelut maatalousyrittäjille 12 nykyisen kunnan/kaupungin alueella, aina Orimattilasta Miehikkälään saakka. Lomitettavia tiloja alueella on vuoden 2009 alussa ollut yhteensä 532. Päätöksentekoa edelsi runsas keskustelu ja selvitystyö, jotka tehtiin huolella. Lomituspalveluille yritettiin löytää tarkoituksenmukaiset, kaupungin omat tilat, mahdollisimman keskeiseltä paikalta, jonne on hyvät kulkuyhteydet. Elimäen kunnantalo täyttää mainitut vaatimukset.

Elimäki on jäänyt vähälle Kouvolan kaupungin virastojen uusjaossa ja mielestäni nyt tehty päänavaus on hyvä asia Elimäen kirkonkylän elävänä säilyttäminen kannalta. Elimäelle jää vielä tyhjilleen kaupungin tiloja, jotka tulisi saada mahdollisimman pitkälti käyttöön. Mitä toimintoja sinne sitten sijoitettaisiin? Maaseutupalveluiden keskittäminen voisi olla yksi vaihtoehto. Ei kokonaisuudessaan, eikä pikaisella aikataululla, vaan suunnitelmallisesti ja harkiten. Esimerkiksi siten, että palvelut olisivat pääosin Elimäellä ja yhteispalvelupisteet voisivat toimia myös maaseutupalveluiden etäpalvelupisteinä, joissa olisi esimerkiksi maatalouden tukihakemusten palautusaikana maaseutupalveluiden viranhaltija paikalla tukihakemuksia vastaanottamassa. Valtionhallinnon ohjeistus edellyttää keskittämistä joka tapauksessa ja olisi hyvä, jos keskittämisasiasta käytäisiin keskustelu jo ennen kuin maaseutupalveluiden keskittämisestä päätetään.

Uskon, että maaseutupalveluiden keskittäminen toisi tehokkuutta maaseutupalveluiden toimintaan ja parantaisi maaseudun asukkaiden saamaa palvelua siitä tosiseikasta huolimatta, että matka maaseutupalveluiden toimipisteeseen kasvaa suureksi monestakin Kouvolan kaupungin kylästä. Tästä syystä mahdollisuutta sähköiseen asiointiin tulee jatkossa kehittää erittäin merkittävästi. Tämä kuitenkin edellyttää toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Kouvolan kaupungin tuleekin tehdä kaikki, mitä tehtävissä on, maaseudun valokuituverkon rakentamisen mahdollistamiseksi. Tämä on mielestäni tärkeää.

Lomituspalvelualue, joka kattaa yksistään Kouvolan kaupunkia suuremman alueen, on hyvä avaus maaseudun toimintojen kehittämisessä yli kuntarajojen. Tämän tyyppistä toimintaa tulee lisätä ja kaikenlaista kehittämis- ja yhteistyötä maaseutualueiden hyväksi kuntarajoja mustasukkaisesti tuijottamatta. Maaseudun vesihuoltohankkeissa tätä on jo tehtykin ja toivon, että valokuituverkkojen rakentamisessa toimittaisiin samalla tavoin.

Kouvolan kaupungin päätöksenteossa tulee aina muistaa se tosiseikka, että Kouvola on maaseutukaupunki, yhtään kirkonkyliä ja teollisuusalueita väheksymättä. Maaseutu on hieno paikka elää ja yrittää. Täällä olisi tilaa muillekin. Maaseudun tonttiasiamiehet herätys! Kun vesihuolto- ja valokuituverkot on levitetty, pitää alkaa saada jo saalista. Tervetuloa asumaan maaseudulle hyvät ihmiset! Kaikki muu täällä jo kohta onkin.